فروشگاه امید سلامت


"شرکت تجهیز پردازش امید سلامت با هدف تولید محتواهای آموزشی مجازی با استفاده از کادری مجرب و مشاورین خود در رشته آموزش پزشکی اقدام به تهیه برنامه های آموزش مجازی می نماید. بیان این مطلب مایه مباهات است که شرکت از بدو تاسیس موفق به اخذ مجوز استقرار در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گردیده است."

صاحب امتیاز
سید جواد صبور داوریان

راه های ارتباطی
info@omidsalamat.ir | 05136025062 | 05136025061 | 09157158001
مشهد میدان بوعلی پژوهشکده بوعلی مرکز رشد فناوری سلامت شرکت تجهیز پردازش امید سلامت